Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

  • Concedir beques i bosses d’estudis, subvencions i premis d’acord amb les bases i condicions específiques de cada cas.
  • Promoure la celebració de reunions d’especialistes, conferències, seminaris i congressos.
  • Tenir cura de la publicació dels treballs patrocinats per la Fundació i altres activitats complementàries dels objectius expressats. Per regla general, les activitats dutes a terme directament per l pròpia Fundació seran de caràcter cientifico-cultural. En el vessant social o assistencial, normalment la Fundació es limitarà a facilitar ajuda econòmica a d’altres entitats especialitzades.
  • Aportar recursos humans per a projectes de caire científic i socio-econòmic que siguin d’interès per a Catalunya i la resta d’Europa.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.