La Fundació

La Fundació Occitano Catalana és una entitat sense afany de lucre, que preveu la promoció de tota mena d’iniciatives de progrés en els àmbits econòmics, socials i culturals, dins de l’espai occitanocatalà i europeu en general.

També considera com a prioritari el foment de la mútua col•laboració entre les institucions culturals, empresarials i científiques d’abast català, occità i europeu en general, amb el propòsit concret de millora de l’eficiència i les condicions socials de les empreses i dels ciutadans.

Així mateix, promou la publicació i difusió d’obres, treballs i estudis específics pel que fa als expressats objectius.