La Fundació actua en dos vessants: el cultural i el social.

En el primer aspecte es preveu la promoció i el suport a les iniciatives que serveixen per potenciar la realitat cultural occitano-catalana.

L’activitat fundacional serà dirigida especialment a estimular la investigació sobre temes que es considerin prioritaris dins dels àmbits econòmics, socials, científics i humanístics; fomentar la mútua col·laboració entre institucions culturals i científiques existents en els països de llengua catalana i occitana.

En el segon aspecte es preveu l’ajuda a entitats benèfiques o assistencials d’origen català o occità que tenen cura de persones desvalgudes, malaltes o sense recursos econòmics suficients per a llur subsistència.

L’activitat fundacional també es dirigirà cap a moviments o societats cooperativistes que tinguin per objectiu la creació de llocs de treball en les zones més marginades del conjunt de les terres occitano-catalanes.